portoseguro

Praktische info

 • Spelsoort: kaartspel
 • Spelduur: 30'
 • Aantal spelers: 2 - 6
 • Leeftijd: 10+
 • Jaar van uitgifte: 2008
 • Uitgegeven bij kwb - ACW
 • Auteur: Frederic Moyersoen
 • Prijs: ??? €

Eerste indrukken

De kapitein van een jacht lacht me uitnodigend toe om dit spel eens uit te proberen. Het handige boekje - 8 pagina's in totaal - met spelregels wordt erbij genomen en de kaarten worden klaargelegd. Een detail maar wel erg praktisch: aan hun fel gekleurde achterkanten zijn de verschillende soorten kaarten snel herkenbaar. Altijd handig wanneer ze in het doosje weer eens door elkaar geraakt zijn. Ah, dit is een spel van Frederic Moyersoen, ons bekend van Saboteur en Brillance! Dat kan in principe alleen maar goed zijn. Maar het is blijkbaar ook een spel dat ons iets wil bijleren, over de sociale zekerheid dan nog... 

Waardering

Originaliteit Visuele afwerking Speelplezier
{extravote 1} {extravote 2} {extravote 3}

portoseguro

Spelmateriaal

 • 6 pionnen
 • 6 bevolkingskaarten
 • 7 vaartuigkaarten
 • 84 geldkaarten in 6 verschillende kleuren

Korte beschrijving

Het doel van het spel is om zo snel mogelijk 7 geldkaarten in eenzelfde kleur te verzamelen.

Spelervaring

Voorbereiding

Elke speler trekt één bevolkingskaart en neemt de pion in dezelfde kleur als deze kaart. De bevolkingskaart legt hij naast zich zodat iedereen ziet met welke kleur hij speelt. Hierna trekt hij willekeurig een vaartuigkaart, die zijn startpositie bepaalt.

De vaartuigkaarten worden op tafel gelegd in volgorde van de levensstandaard: hoe sneller het vaartuig, hoe hoger de standaard. De spelers plaatsen de pionnen op hun startposities.

De geldkaarten worden in een gedekte stapel op tafel gelegd. Dit is de gezamenlijke geldstapel. Van deze stapel neemt iedereen 5 kaarten, die het persoonlijk vermogen van de speler vertegenwoordigen. Nog eens 5 kaarten worden van de geldstapel genomen en in een open stapel op tafel gelegd (met alleen de bovenste kaart zichtbaar). Dit is de sociale zekerheidskas. Tot slot wordt er ruimte voorzien voor een aflegstapel, deze is aan het begin van het spel nog leeg.

Het spel

De speler met de pion die het dichtst bij de vaartuigkaart met het roeibootje staat begint. Wanneer je aan de beurt bent, doe je één of twee handelingen.

De eerste, verplichte handeling is het trekken of afleggen van geldkaarten, afhankelijk van de vaartuigkaart waarop je pion staat. Op deze vaartuigkaart staan 3 symbolen:

 • De geldbeugel bepaalt je inkomsten. Wie rijk is krijgt geldkaarten bij, wie arm is komt niet rond met zijn inkomsten en ziet zijn vermogen naar de aflegstapel verdwijnen.
 • De hand staat voor je bijdrage aan de sociale zekerheid. Een gedeelte van je inkomsten sta je af aan de sociale zekerheidkas.
 • Met de reddingsboei zie je de sociale zekerheid je tegemoet komen (in de vorm van geldkaarten uit de sociale zekerheidskas) wanneer je in een benarde situatie zit.

De in de eerste handeling verkregen geldkaarten worden in de hand gehouden voor de tweede, optionele handeling: het ruilen van geldkaarten en het uitvoeren van de bijhorende acties. Als je dit liever niet doet, voeg je de getrokken geldkaarten toe aan je vemogen en beëindig je hiermee je beurt.

Als je wel wil ruilen, kies je één van je pas getrokken geldkaarten en leg je deze open voor je neer op tafel. De andere spelers kunnen nu (simultaan) op deze kaart bieden door het aanbieden van geldkaarten uit hun vermogensstapel. Van zodra er medespelers geldkaarten aanbieden, ben je verplicht om op een bod in te gaan.

Na de ruil worden de acties uitgevoerd die op de betrokken geldkaarten staan. Dit gebeurt eerst door de speler die de ruilkaart heeft ontvangen, daarna door jezelf (met slechts één van de in de ruil verkregen kaarten).

Het uitvoeren van een geldkaart gebeurt door pionnen te verplaatsen zoals aangeduid op de kaart. De kaart geeft aan hoeveel pionnen er verplaatst moeten worden en in welke richting dit moet gebeuren.  Door deze verplaatsingen verhuizen pionnen van de ene welvaartsklasse naar de andere. Maar wie hoog klimt, kan diep vallen: een pion die voorbij de kaart van de kapitein verplaatst wordt, belandt op de kaart van de drenkeling! Omgekeerd is het niet mogelijk om een drenkeling nog verder achteruit te verplaatsen...

Het einde van het spel

Het spel is ten einde wanneer aan het einde van een beurt een speler 7 geldkaarten van dezelfde kleur heeft verzameld of de gedekte geldstapel uitgeput is. In dit laatste geval wint de speler die het meeste kaarten van eenzelfde kleur bezit.

Mijn waardering

Wie de spelregels heeft gelezen, heeft het misschien al opgemerkt: enkel bij het doel staat er wat over het verzamelen van geldkaarten van dezelfde kleur. Tijdens het spelen heeft dit tot gevolg dat je dan ook niet veel stilstaat bij je geldkaarten. Je probeert eerder een gunstige levensstandaard te krijgen en te behouden. Het moment waarop het spel eindigt komt dan ook heel abrupt. 

Er werd een goede poging gedaan om de sociale zekerheid in een spelvorm te gieten. Niet overal realistisch echter, want als je met twee spelers besluit om tegen een derde te spelen, kan zijn bootje in één beurt gekelderd worden en belandt hij voor de rest van het spel in de armoede. En dat je moeilijk uit die armoede komt, is wél op realistische wijze vertolkt in het spel. Het lijkt dus het best om op de middenklasse te mikken en tevreden te zijn met wat je in die positie hebt.

Misschien waren mijn verwachtingen wat te hoog gegrepen... Brilliance en vooral Saboteur lagen me meer. Het educatieve aspect van Porto Seguro is een interessant gegeven, maar is geen reden om voor dit spel te kiezen. Tenslotte spelen we nog altijd voor ons plezier, wanneer we wat willen bijleren zijn er genoeg spellen die zich specifiek daartoe lenen. Het enige echte minpunt is voor mij echter dat het doel (een reeks van dezelfde kleur verzamelen) te lang onbereikbaar blijft, zo lang zelfs dat het aan je voorbijgaat en je het als bijkomstigheid begint te beschouwen. Dit kan misschien veranderen als je het spel meerdere keren speelt, maar als het potentieel de eerste keer afwezig blijft kan het nog wel even duren voor het zover komt...

Markant detail...

Porto Seguro is een spel van ACW in samenwerking met kwb en het mag dan ook niet ontbreken in de buurtbox van kwb!

Links