Take10

Praktische info

  • Spelsoort: kaartspel
  • Spelduur: 30' 
  • Aantal spelers: 2-7
  • Leeftijd: 8+
  • Jaar van uitgifte: 2010
  • Uitgegeven bij 999 Games
  • Auteur: Wolfgang Kramer
  • Prijs: 7,90 €

Eerste indrukken

Op de spellenavond in december legde Jan een nieuwe aanwinst op tafel. Dit moeten jullie echt eens proberen! Een koeienkop staarde me aan vanop het doosje, de bijpassende kaarten deden meteen een (koe)belletje rinkelen: Take 5! is nog steeds één van mijn favoriete kaartspellen. De belofte dat deze Take 10! voor evenveel spelplezier zou zorgen leek dan ook erg ambitieus... 

Waardering

Originaliteit Visuele afwerking Speelplezier
{extravote 1} {extravote 2} {extravote 3}

Spelmateriaal

  • 100 koeienkopkaarten (waarden 1 t.e.m. 100)
  • 10 stierenkaarten

Korte beschrijving

Raak als eerste je kaarten kwijt en win!

Spelervaring

Iedere speler krijgt 10 koeienkopkaarten. De overige koeienkopkaarten worden in een gedekte stapel op tafel gelegd, met ernaast de stierenkaarten in een open stapel. De bovenste kaart van de gedekte stapel wordt omgedraaid en open op tafel gelegd. Deze eerste kaart is het begin van de eerste (van vele) aflegstapels.

Om de beurt legt een speler een kaart af op een aflegstapel. De afgelegde kaart moet echter een waarde hebben die 1 tot 10 meer is dan de bovenste kaart op die aflegstapel. Op een kaart met waarde 33 mag je dus een kaart afleggen met een waarde van 34 t.e.m. 43. Na de hoogste kaart '100' wordt er weer begonnen vanaf '1'.

Wie geen kaart kan of wil spelen, moet een aflegstapel kiezen (zonder de stapels door te kijken!) en op handen nemen. Wanneer de genomen aflegstapel 3 of meer kaarten bevat, krijgt de speler er ook een stierenkaart bij die hem later van pas kan komen. In de plaats van de weggenomen aflegstapel worden er nu twee kaarten van de gedekte stapel genomen om het begin van twee nieuwe aflegstapels te vormen.

Wie een stierenkaart heeft, mag meer dan één kaart afleggen in een beurt, maar wel op dezelfde aflegstapel én zodanig dat alle kaarten een waarde hebben die 1 tot 10 meer is dan de bovenste kaart op de aflegstapel voor het begin van zijn beurt. Wie twee stierenkaarten heeft, mag dit doen met twee aflegstapels enz.

Een ronde is afgelopen wanneer een speler zijn laatste koeienkopkaart kan afleggen. De overige spelers tellen het aantal koeienkopsymbolen op hun overblijvende kaarten. Dit is hun aantal strafpunten voor die ronde. Wie na een aantal ronden (bvb. zoveel als er spelers meedoen) het minste strafpunten heeft, wint.

Mijn waardering

Na een eerste spelletje in de spellenclub waren de reacties eerder matig: als tactische spelers hoopten we op meer gelijkenissen met Take 5!. In deze uitloper lag voor ons de geluksfactor te hoog en het aantal aflegstapels werd snel te onoverzichtelijk. Maar lag dat aan het spel of aan de spelers? Om dat te weten te komen werden enkele dagen later vier familieleden als proefpersonen uitgekozen. Stuk voor stuk gelegenheidsspelers waarvoor het competitie-element van weinig belang is en die zich evengoed amuseren wanneer het lot het spel hun richting uitstuurt als wanneer dat net niet het geval is. En dit zijn inderdaad de spelers voor wie Take 10! bedoeld is: er werd gelachen en plezier gemaakt en - vanuit onverwachte hoek - gevraagd om het spel diezelfde avond nog eens opnieuw te spelen! 

Markant detail...

De koeienkopsymbolen voor de strafpunten zijn niet willekeurig verdeeld: de meeste kaarten kosten 1 strafpunt, enkel de kaarten met een waarde die eindigt op een 3 en de priemgetallen kosten je meerdere strafpunten. Toch voer voor een tactiek?

Links