Sake & Samurai

Praktische infosake cover

 • Spelsoort: kaartspel
 • Spelduur: 10 min/speler
 • Aantal spelers: 3 - 8
 • Leeftijd: vanaf 13 jaar
 • Jaar van uitgifte: 2011
 • Uitgegeven bij Albe Pavo
 • Auteur: Mateo Santus
 • Prijs: 25 €

Eerste indrukken

 In mijn speurtocht naar nieuwe spellen ter voorbereiding van Spiel 2011 te Essen trok dit spel mijn aandacht. Het artwork op de doos is bijzonder mooi. Ik kende deze vrij nieuwe Italiaanse uitgever helemaal niet en was dus wel heel nieuwsgierig naar het spel. Sake & Samurai is slechts het tweede spel uitgegeven door Albe Pavo. 

Waardering

Originaliteit Visuele afwerking Speelplezier
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Spelmateriaalsake2 414x640

 • 1 boekje met spelregels
 • 102 spellkaarten
  • 40 gebeurteniskaarten
  • 10 gunstelingkaarten
  • 40 wapen- itemkaarten
  • 8 onderbrekingskaarten
  • 4 locatiekaarten
 • 8 overzichtskaarten
 • 8 Samuraiborden
 • 1 origami Masu
 • 8 zitfiches
 • 28 stapfiches
 • 20 sake drankfiches

Korte beschrijving

Een paar samurai krijgers zitten aan een tafel in een kleine herberg, pratend en bluffend over zwaarden, vrouwen en eer. De Sake vloeit rijkelijk, maar zelfs de kelders van Bi-Shamon, de Oorlogsgod, kunnen de dorst van Japan's grootste zwaardvechters niet lessen. Plots vult een lugubere stilte de gelagzaal. Op tafel staat er nog slechts één volle beker. Wie zal de laatste drank nuttigen?
In SAKE & Samurai ben je een woeste en bloeddorstige samurai krijger, tot alles in staat om de laatste beker Sake te bemachtigen. De winnaar is de zatste samurai (wees gerust: volgens het spel de speler die de meeste Sake drankfiches heeft) op het einde van de Sudden Death ronde. Maar pas op want te veel drinken zal uw verstand en zwaard meesterschap verslappen.

Spelervaring

Voorbereiding

Aan het begin van het spel kiest iedere speler een van de mooie Samuraiborden en legt deze voor zich neer. Elk Samuraibord heeft een verschillende vaardigheid die kan gebruikt worden. Ook zijn het aantal levenspunten niet bij alle Samurai gelijk. Op elk Samuraibord komt een zitfiche (rond houten blokje) dat daar blijft liggen zolang de Samurai zich niet heeft verplaatst (want dan zal hij moeten rechtstaan).
Tussen de samuraiborden komen drie stapfiches (houten blokjes) die de afstand weergeven tussen de verschillende Samurai. De afstand tussen twee Samurai is in de rest van het spel heel belangrijk, hiermee wordt bepaald met welk wapen je een andere Samurai kunt aanvallen.
Alle kaarten worden geschud en in het midden van de tafel gelegd. Iedere speler krijgt vier handkaarten + het aantal kaarten gelijk met het aantal levenspunten van zijn Samurai (deze legt hij langs de levenpuntenzijde van zijn Samuraibord). Wanneer een Samurai een verwonding oploopt tijdens een gevecht wordt een kaart van de levenspuntenzijde naar de andere zijde van het Samuraibord gelegd. Als alle levenspunten gebruikt zijn verandert de Samurai in een geest 'Enma'.  
Het aantal Sakefiches dat in het spel komt is 2,5 x het aantal spelers, afgerond naar boven. Deze worden ook in het midden van de tafel gelegd in de Masu.
Elke Samurai krijgt een Katanazwaard in zijn verdedigingszone. De Kantana kan slechts gebruikt worden wanneer je één stapfiche van je tegenstrever bent verwijderd. Er zijn echter voldoende andere wapens die allen verschillende mogelijkheden hebben.

De kaarten

Algemeen
De kaarten kunnen gebruikt worden voor de verschillende acties.
In de vier hoeken staan de waarden van de kaart voor Aanval, Verdediging, Beweging en Sake drinken.
In het midden van de kaart staan de andere functies die betrekking hebben tot de specifieke kaart zoals bijvoorbeeld 'Trowing Chopsticks' waarmee je 2 gerichte aanvallen kan uitvoeren met een waarde 1, op 2 stappen van de andere Samurai.
Gebeurteniskaarten (geel)
De kaart beschrijft het effect (zie midden)
Gunstelingkaarten (groen)
De gunstelingen zijn de dienaren van de Samurai, elk met een eigen waarde voor aanval, verdediging, stappen (afstand om te raken) en beweging. De gunstelingen kunnen door de Samurai vooruit gestuurd worden om een aanval uit te voeren, of om de bewegingen te blokkeren, of om aanvallen op te vangen.
Wapen- itemkaarten (wit)
De wapenkaart toont een afbeelding van het wapen en zijn effecten. Itemkaarten tonen het effect van het item dat permanent of bij activering kan bekomen worden.
Onderbrekingskaarten (rood)
Mag gespeeld worden tijdens de beurt van een andere speler om het effect ervan te starten, maar zij tellen nniet mee voor de Max limiet van kaarten dat je tijdens jouw beurt mag spelen.
Achterzijde
De gekleurde amulet op de achterzijde begint pas een rol te spelen wanneer de Samurai in een geest is veranderd (wanneer zijn levenspunten op nul staan). Rood staat voor lastig, Geel voor twistziek en Blauw voor slaperig.

Het spel 

Doel
De meest dronken overlevende Samurai (met de meeste sakefiches) wordt tot winnaar uitgeroepen.
Overwinning voor de geesten: alle geesten spelen samen en kunnen enkel als team winnen. Als alle geesten samen op het einde van de sudden death meer sakefiches bezitten dan de overgebleven Samurai, dan winnen de geesten het spel. 
Kaarten spelen
In één beurt kan een speler tot 2 kaarten spelen uit zijn hand. Hij kan hiervoor gebruik maken van de kaartwaarden (hoeken) voor aanval, beweging of sake drinken, of hij kan gebruik maken van de effecten beschreven in het tekstvak van de kaart.
Aanvallen
Aanvallen is een van de belangrijkste elementen uit het spel. je moet op de exacte afstand staan om een wapen te kunnen gebruiken. Dus je moet je bewegingen goed plannen.
Het resultaat wordt bepaald door de aanvalwaarde van de gespeelde kaart en de waarde van het wapen met het juiste bereik. De verdediger speelt ook een kaart en gebruikt de verdedigingswaarde + eventueel de waarde van het wapen dat hij hanteert (kaart in het verdedigingsgebied van zijn Samuraibord).  
Bewegen
Je kan een kaart spelen om de bewegingswaarde te gebruiken en het betreffende aantal stapfiches op te schuiven naar een andere Samurai. De weggenomen stapfiches worden er aan de andere kant van het Samuraibord weer bij gelegd (als je dichter bij iemand schuift dan wordt de afstand aan de andere kant groter).
Beweging wordt ook gebruikt om het bereik van een wapen te defiëren. 
Drinken
Speel een kaart en gebruik de Sakewaarde om het aantal sakefiches uit de Masu te nemen.
je legt de bekomen fiches op een van je kaarten of op je Samuraibord. Door de drank raak je beneveld en kun je de kaart waarop een Sakefiche ligt niet meer gebruiken. Op je Samuaribord wordt het speciale effect onbruikbaar. Je kunt ook een Sakefiche op je stapeltje levenspunten leggen, maar dan verlies je tijdelijk de mogelijkheid om een van deze kaarten in de hand te nemen.
Je kan je sake ook opbranden. De Sakefiche wordt dan weggenomen en je mag één kaart trekken (ook tijdens de beurt van een tegenspeler) of één extra kaart spelen (alleen tijdens jouw beurt). Opgebrande Sakefiches worden uit het spel verwijderd.
 
Gunstelingen bewegen en aanvallen
 Gunstelingen kunnen uitgestuurd worden om  een andere Samuai aan te vallen. Beweeg de kaart langs de stapfiches (Max 2 stappen). De gunstelingen zijn niet zo krachtig, zij beschikken maar over één levenspunt. Zodra nog één stap verwijdert van een Samurai of een andere gunsteling kan hij aanvallen. Hiervoor trek je een kaart van de trekstapel, de aanvalswaarde van deze kaart wordt gebruikt (idem om een gundsteling te verdedigen). 
Twee kaarten trekken
 Trek 2 nieuwe handkaarten. Je mag echter maar vier handkaarten in de hand hebben. Als je deze limiet bereikt moet je onmiddellijk kaarten afleggen tot je nog vier kaarten in de hand hebt.
Hanteren
 In deze fase beslis je welk wapen je wilt hanteren tijdens de beurt van je tegenspelers. Neem de wapenkaart en leg ze in de verdedigingszone van je Samuraibord. Als je dit wapen verliest mag je direct een andere wapenkaart in de zone leggen.
Het spel van de geesten (Enma)
 Wanneer je sterft wordt je een geest van Enma. Draai je Samuraibord om (grijze kant).
Geesten kunnen geen items of wapens dragen en zij bewegen niet rond de tafel. Indien een geest wordt aangevallen zal hij vervagen maar hij zal geen schade lijden.
Hun doel is om Sakefiches te stelen.
Zij spelen met de achterkant van de kaarten en hebben de volgende acties:
De kracht van opgetogenheid gebruiken (lastig, twistziek of slaperig)
De bovenste kaart van de trekstapel nemen
Een Samurai kwellen of Sake stelen
Een Samurai mag een geest aanvallen zodat hij zijn Sakefiches kwijtraakt. De geest kan een kaart spelen met dezelde kleur als de bovenste kaart op de trekstapel om de aanval te ontwijken.
De Sudden death
 Als de laatste Sakefiche uit de Masu is genomen start de Sudden deadthronde onmiddellijk. Alle spelers krijgen nog één beurt de kans om hun tegenspelers te doden.

Mijn waardering

Sake & Samurai is het tweede spel van Mateo Santus (het eerste spel heette MUNERA, Familia Gladiatoria) en is een pareltje op het gebied van het artwork. De Samuraiborden zijn stuk voor stuk pareltjes en een lust om naar te kijken. De kaarten zijn origineel getekend en de acties zijn met een grote korrel humor doorspekt. De acties zoals bijvoorbeeld: Ricebowl in the Face, of Trowing Chopsticks, of Weak Stomach verplaatsen je echt naar zo'n donkere kroeg waar enkele ruige Samurai aan de drank geraakt zijn en waar de onvermijdelijke ruzie in een ladderzat gevecht moet eindigen.
De spelregels vind ik persoonlijk een redelijke ramp. Het heeft mij echt doorzettingsvermogen gekost om de lectuur tot een goed einde te brengen en de regels te begrijpen. Ik denk dat een meer gestructureerde herziene versie meer dan nodig is. Het eerste spel was dus een gevecht met de vele regels en duurde hierdoor veel te lang. Bij twijfel over een regel moesten wij opnieuw het spel stilleggen en de spelregels ter hand nemen en beginnen zoeken, dat is echt storend voor een spel. Een kort overzicht zou echt handig zijn (ik kijk er naar uit ...). 
Het spel komt echt tot zijn recht wanneer je het met dezelfde spelers meerdere keren speelt. Dan pas speelt het spel heel vlot en is plezier verzekerd. Want je kan mekaar behoorlijk dwars zitten bij dit spel. Je ligt er sneller uit dan je voor mogelijk houdt, en als de geesten aan de winst zijn zou je bijna willen dat je laatste levenspunten verdwijnen om zo in het winnende kamp terecht te komen. De grens tussen winnen en verliezen is heel dun en dat maakt het spel juist zo spannend, al vind ik dat de Sudden deathfase er niet bij moest. De herspeelbaarheid van het spel is heel hoog, maar met de bedenking dat je het beste effect verkrijgt in een groep spelers die het spoel al kennen. Het spel zorgt voor heel veer interactie, en de gevarenzone is groter dan je denkt, tewijl je ervan iuitgaat dat je buurman wordt aangevallen krijg jij opeens die gerichte aanval om je oren. Je kunt dus maar beter goed gewapend zijn!!
Van de ontwerper Mateo Santus vernam ik dat er ook een versie van het spel bestaat met echte Sake ... KANPAI zou ik zeggen ... en hou het veilig!!!

Markant detail...

Sake gemaakt van rijst komt voor het eerst voor in Japan wanneer 300 jaar voor Christus rijst vanuit Korea en China wordt ingevoerd. De rijst werd gekauwd en in een pot gespuugd, waarna er gisting plaats vond. De pap, die hierdoor ontstond, met een laag alocholpercentage werd vervolgens gegeten met een soort pincet. Omstreeks 700 begon men met brouwen van Sake door rijst te stomen en hem vervolgens te laten vergisten. Dit proces wordt vlak voor 1600 vervolmaakt door het brouwen van Sake in drie stappen te laten plaatsvinden waardoor het alcoholpercentage vergelijkbaar is met het huidige alcoholpercentage.

Links